Seminare & Conferințe

Departamentul Seminare & Conferinţe oferă studenţilor în drept şi tinerilor avocaţi oportunitatea de a comunica şi de a învăţa prin abordarea anumitor teme care nu sunt neapărat curpinse în curricula de studiu.  Activităţile prin care acest departament completează educaţia formală se concretizează în seminare, conferinţe, şcoli de drept şi vizite de studiu.

Seminarele sunt evenimente de trei zile, în cadrul cărora studenţii au posibilitatea să îşi dezvolte şi să aprofundeze cunoştinţele referitoare la teme juridice de actualitate.

Conferinţele se desfăşoară pe o perioadă de până la şapte zile, abordând teme de mai mare amploare. Acestea sunt discutate în cadrul unor grupuri de lucru, concluziile fiind prezentate, la final, plenului.

Şcolile de drept sunt evenimente cu o durată mai mare, de pana la 14 zile, cu participare naţională sau internaţională. Activităţile desfăşurate în cadrul unei şcoli de drept constau în cursuri şi ateliere de lucru pe teme juridice.

Vizitele de studiu oferă posibilitatea membrilor ELSA de a intra în contact cu un alt Grup Local, din ţară sau din Europa. Acestea întotdeauna includ vizite instituţionale, familiarizând astfel studenţii cu diferitele sisteme juridice, sociale şi educaţionale.

Dată fiind structura flexibilă a departamentului, evenimentele au de regulă o temă de actualitate care interesează în ansamblu societatea, şi doresc să contribuie la educaţia juridică a indivizilor. Nu în ultimul rând, evenimentele departamentului Seminare & Conferinţe sunt organizate de către studenţşi pentru studenţi, dorind a se oferi o experienţă de învăţare pozitivă, o interacţiune cu un mediu social şi cultural nou, ca şi o pregătire a subiecţilor pentru viitoarele responsabilităţi derivând din calitatea de membri ai societăţii academice.