Activități Academice

Încă de la începuturile ELSA, Activitățile Academice au reprezentat un domeniu fundamental. Ideea care a stat la baza apariţiei acestui departament a fost de a forma o reţea internaţională care să faciliteze schimbul de informaţie juridică, dar şi necesitatea realizării unei veritabile punţi juridice între teorie şi practică. Departamentul a cunoscut o extindere foarte mare, ajungând să cuprindă numeroase programe sau proiecte, toate acestea având în comun diseminarea informaţiei și a educaţiei juridice pe întreg teritoriul Europei.

Proiecte:

Concursurile de Procese Simulate (Moot Court Competitions)

sunt deja o tradiţie în SUA şi în multe ţări europene. Scopul acestora este acela de a desăvârşi educaţia juridică a studenţilor la Drept, punându-i în situaţia de a aplica noţiunile teoretice, de a-şi dezvolta abilităţile oratorice şi tehnica argumentării. Anul acesta, departamentul Activități Academice organizează Concursuri de Procese Simulate pe urmatoarele teme: Drept Civil, Drept Penal, Drept Comercial, Drept Internațional Public, precum și Drept Fiscal, eveniment organizat ca finalitate a Conferinței Naționale pe Fiscalitate, organizată de Departamentul Seminare & Conferințe.
De asemenea, o tradiție a departamentului Activități Academice ELSA București este organizarea Concursului Național de Procese Simulate de Drept Civil Francisc Deak care va ajunge la cea de-a VI-a ediție, reunind în fiecare an cei mai buni studenți în domeniul Dreptului Civil din întreaga țară.

ELSA Moot Court Competition (EMC2)

este unul dintre cele mai importante proiecte ale organizației. Acesta reprezintă un Concurs de Procese Simulate la nivel mondial, având 5 Runde Regionale în cadrul cărora vor fi simulate procedurile de soluționare a litigiilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. ELSA București organizează una dintre Rundele Regionale ale EMC2, unde echipele vor concura pentru un loc în Runda Finală de la Geneva și pentru marele premiu, internship-uri în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.

Concursurile de Eseuri

În pregătirea profesională a oricărui jurist este necesar să existe o etapă în care să aprofundeze anumite teme juridice, să consulte legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa, adică să se specializeze şi să emită păreri asupra temei în discuţie după ce a parcurs etapa informării, a luării la cunoştinţă a problematicii. Finalitatea unei astfel de cercetări juridice poate fi eseul, lucrare care nu îşi propune să epuizeze tema, ci doar să contureze câteva din aspectele sale cele mai importante. În concursurile de eseuri organizate de ELSA sensul cercetării juridice este inversat. Cercetarea se face astfel pe o tema dată, eseurile putând face dovada unei unităţi în diversitate, conţinutul diferit al unor eseuri pertinent alcătuite putând releva complexitatea problematicii juridice. Concursurile organizate in acest an vor aborda teme de actualitate precum Drepturile Omului și Dreptul Comunicarii (Media Law) și au două categorii: limba română precum și o limba de circulație internațională, engleză sau franceză.

Lawyers-at-Work (L@W)

reprezintă un proiect ce dorește a construi o punte între studenți, pe o parte, și avocați sau firme de avocatură pe de altă parte, pentru ca studenții să poată afla ceea ce implică cariera de avocat, formele în care aceasta poate fi exercitată, de a întâlni experți în domeniu, astfel încât să poată lua o decizie informată cu privire la viitorul lor.

Legal Explorations

este proiectul care transpune cel mai bine scopul departamentului Activități Academice, acela de a ajuta la dezvoltarea cunoștințelor juridice ale studenților și de a le pune în practică. Acest proiect complex este format dintr-o serie de prelegeri sau workshopuri pe teme de drept ce nu sunt aprofundate prin curricula universitară, susținute de experți în domeniu, finalizate cu un Concurs de Procese Simulate. Domeniile abordate în acest an sunt Dreptul Concurenței și Arbitrajul Internațional.